Hotline: 0908 737 418
0905 535 369, 0918 870 245
Supremo Team Viewer Any Desk
lis
LIEKOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
Liekový informačný systém – prehliadač databázy liekov (ďalej len LIS) slúži ako doplnkový informačný zdroj pre Vašu ambulanciu. Je možné ho napojiť na program Zubná technika, kedy sa stáva neoceniteľným pomocníkom – informovanie pacienta, ale i pri samoštúdiu.

lis
Prepojenie na systém Zubná technika
lis
Pravidelná aktualizácia údajov
lis
Zoznam registrovaných liekov, liečiv a dietetických potravín
lis
Písomná informácia pre užívateľa - príbalové letáky
lis
Súhrn charakteristických vlastností lieku - SPC
lis
Vyhľadávanie podľa Indikačných skupín, ATC, TAC, generík
Nájdete v ňom aktuálny zoznam registrovaných liekov, liečiv a dietetických potravín s informáciou o maximálnej cene, doplatku pacienta, úhrade zdravotnej poisťovne a pravidlách pre výdaj lieku v prípade obmedzení. Priamo z lekárenského systému WinLSS je možné k vybranému lieku zobraziť príbalový leták a následne v ňom rýchlo, pomocou klávesových skratiek vyhľadávať potrebné informácie. Údaje môžete pacientovi vytlačiť (vhodné v prípade rozbalenia originálneho balenia). LIS ďalej ponúka súhrny charakteristických vlastností k jednotlivým liekom. V zozname liekov je možné vyhľadávať nielen podľa názvu a ŠÚKL kódu, ale i na základe indikačnej skupiny, prípadne podľa anatomicko-terapeuticko-chemickej klasifikácie - ATC skupiny. U liekov s indikačným obmedzením, nemusíte zdĺhavo pátrať pri akej indikácii je možné liek vydať. Prítomnosť indikačného obmedzenia je pri lieku nie len výrazne označená, ale môžete si zobraziť presný text obmedzenia. Program Vám tiež pomôže pri generickej substitúcii. Umožňuje zobraziť zoznam liekov, ktorými je možné nahradiť vybraný liek.

Liekový informačný systém je pravidelne ,minimálne raz štvrťročne, aktualizovaný. Program je možné komfortne aktualizovať z internetu, alebo z CD.

LIS, tak ako i ostatné naše programy, je charakterizovaný jednoduchým a prehľadným užívateľským prostredím. Je možné ho ovládať myšou, alebo pomocou klávesnice cez klávesové skratky.

V prípade, že ešte nepoužívate LIS vo Vašej ambulancií, môžete si ho objednať telefonicky, alebo e-mailom.

hardware
HARVÉR DO AMBULANCIÍ
stanica PRACOVNÁ STANICA
Ako pracovná stanica poslúži počítač s nainštalovaným Windows. Odporúčame operačný systém Windows 7 a novší. Pri výbere nového PC do ambulancie majte na pamäti možnosti využitia PC do budúcnosti. Pripojenie RVG - vhodný operačný systém, dostatočná veľkosť disku pre ukladanie snímkov. Pre prepojenie monitora na kreslo, potrebujete grafickú kartu s duálnym výstupom. Ak podobné zariadenia už v ambulancii máte, je nutné skonzultovať výber PC s dodavateľom.
prislusenstvo PRÍSLUŠENSTVO
  • tlačiareň dokumentov a receptov - do ambulancie vždy vyberať tlačiareň, ktorá má samostatný stredový podávač na recepty a výmenné lístky
  • popisová podložka: odbúra tlač množstva tlačív, na ktorých sa vyžaduje podpis pacienta. Podpísané tlačivá sú archivované v zdravotnej dokumentácii pacienta.
  • zákaznícky display: povinný komponent elektrickej registračnej pokladnice
server SERVER
Ak máte niekoľko ambulancií a v nich niekoľko počítačov (3 a viac), je potrebné použiť samostatný server. Keďže ide o databázovú aplikáciu klient-server, takmer všetok výpočtový výkon prebieha na serveri. Sú naň preto kladené vyššie požiadavky ako na ostatné počítače v ambulancií, a to hlavne: výkon a stabilita, non-stop chod, schopnosť zálohovania a údržby databáz. Minimálne požiadavky servera sú závislé od počtu klientov.
siet LAN a INTERNET
V prípade niekoľkých počítačov, je potrebné ich prepojiť sieťou LAN. Doporučujeme štruktúrovanú kabeláž stavanú na rýchlosť 1Gbit. Bezdrôtové (wifi) prepojenia na tento typ aplikácie nedoporučujeme. Zabezpečíme montáž siete vo Vaších ambulanciách. Na pripojenie k internetu doporučujeme DSL alebo iné rýchle pripojenie. POZOR! Na každý počítač pripojený k internetu je potrebné nainštalovať antivírový program a zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu systému. Naša spoločnosť doporučuje antivírusový program spoločnosti ESET.