Banská Bystrica 048/419 89 03
Bratislava 02/55 64 83 65
Košice 055/729 42 16
Žilina 041/500 08 55
team viewer

CENNÍK SERVISNÝCH PRÁC a dopravy na rok 2019
SW práca – inštalácia, konfigurácia, odstraňovanie vírusov...
48.00 € / hod
Servisný zásah cez vzdialenú správu...
48.00 € / hod
Pravidelná údržba fiskálnej tlačiarne
48.00 € / tlačiaren
Vyradenie z prevádzky fiskálnej tlačiarne
54.00 € / tlačiaren
Dopravné náklady
0.40 € / km
Doprava – paušál mesto – ZA, BB
9.60 € / výjazd
Doprava – paušál mesto – KE
16.80 € / výjazd
Doprava – paušál mesto – BA
18.00 € / výjazd
Ceny sú uvedené s DPH